தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் அறிமுகம் பாகம் -1

உரை: மௌலவி மன்சூர் மதனி

இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார நடுவத்தின் இப்தார் குடில் – தம்மாம் – சவூதி அரேபியா

காலம்: ரமளான் 2009

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/nmd/iccp1.mp3″ type=”audeo”
width=”450″ height=”35″]


Video Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/nmd/iccp1.flv” type=”video”
width=”450″ height=”350″]

By admin