தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் அறிமுகம் பாகம் -2

நிகழ்ச்சி: கேள்வி பதில்

இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார நடுவத்தின் இப்தார் குடில் – தம்மாம் – சவூதி அரேபியா

காலம்: ரமளான் 2009

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/nmd/iccp2.mp3″ type=”audeo”
width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/nmd/iccp2.flv” type=”video”
width=”450″ height=”350″]

By admin