தலைப்பு: சுனாமி தரும் படிப்பினைகள்

உரை: மௌலவி அலாவுதீன் பாகவி

இடம்: கல்ஃப் கேம்ப் பள்ளி – தம்மாம் போர்ட்

காலம்: 31.12.2004

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/alaudin/tsunami.mp3″ type=”audeo”
width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/alaudin/tsunami.flv” type=”video”
width=”450″ height=”350″]

By admin