தலைப்பு: தவக்குல் பாகம் – 1
 
உரை: மௌலவி அலாவுதீன் பாகவி
 
இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் – தம்மாம்
 
வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி – தம்மாம்
 
Audio Download
 
[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/alaudin/thawakkul1.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]

Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/alaudin/thawakkul1.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin