தலைப்பு: தவக்குல் பாகம் – 2

உரை: மௌலவி அலாவுதீன் பாகவி

இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் – தம்மாம்

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி – தம்மாம்

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/alaudin/thawakkul2.mp3″ type=”audeo”
width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/alaudin/thawakkul2.flv” type=”video”
width=”450″ height=”350″]

By admin