தலைப்பு: ஹிஜ்ரத் தரும் படிப்பினைகள் – பாகம் 1  

உரை: பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா 

இடம்: இஸ்லாமிய தஃவா மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், அக்ரபிய்யா

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி –
அல்கோபர்

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/zakariya/hijrath1.mp3″ type=”audeo”
width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/zakariya/hijrath1.flv” type=”video”
width=”450″ height=”350″]

By admin