தலைப்பு: ஹிஜ்ரத் தரும் படிப்பினைகள் – பாகம் 2

உரை: பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா

இடம்: இஸ்லாமிய தஃவா மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், அக்ரபிய்யா

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி – அல்கோபர்

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/zakariya/hijrath2.mp3″ type=”audeo”
width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/zakariya/hijrath2.flv” type=”video”
width=”450″ height=”350″]

By admin