தலைப்பு: இளைஞர்களுக்கு இஸ்லாத்தின் அழைப்பு என்ன? பாகம்-1

உரை: மௌலவி முபாரக் மதனி

இடம்: இஸ்லாமிய மாநாடு – பாணகமுவ (இலங்கை)

காலம்: 01.05.2008

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mubarak/youth1.mp3″ type=”audeo”
width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mubarak/youth1.flv” type=”video”
width=”450″ height=”350″]

By admin