தலைப்பு: இளைஞர்களுக்கு இஸ்லாத்தின் அழைப்பு என்ன?-பாகம்-2 

உரை: மௌலவி முபாரக் மதனி 

இடம்: இஸ்லாமிய மாநாடு – பாணகமுவ (இலங்கை) 

காலம்: 01.05.2008 

Audio Download  

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mubarak/youth2.mp3″ type=”audeo”
width=”450″ height=”35″] 


Video Download  

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mubarak/youth2.flv” type=”video”
width=”450″ height=”350″]

By admin