தலைப்பு: திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை – சூரா அல்இக்லாஸ்
-பாகம்-2

உரை: மௌலவி மன்சூர் மதனி

இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் – தம்மாம்

காலம்: 06.01.2011 வியாழன்

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mansoor/112_2.mp3″ type=”audeo”
width=”450″ height=”35″]


Video Download  

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mansoor/112_2.flv” type=”video”
width=”450″ height=”350″]

By admin