தலைப்பு: முஸ்லிம் இளைஞர்களின் இன்றைய நிலை

உரை: மௌலவி முபாரக் ஸலபி

இடம்: மஸ்ஜித் மர்கஸ் தாருஸ்ஸலாம் – மீராவோடை (இலங்கை)

காலம்: 24.07.2009

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mubarak/youth_today.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mubarak/youth_today.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin