தலைப்பு: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சத்தியம் செய்தல்

உரை: மௌலவி ஃபக்ருத்தீன் இம்தாதி

இடம்: எஸ்.கே.எஸ்.கேம்ப் பள்ளி

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி – ஜுபைல்

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/fakrudin/sathiyam.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/fakrudin/sathiyam.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin