தலைப்பு: நல்லடியார்களின் பண்புகள்

உரை: மௌலவி முபாரக் மஸ்ஊத் மதனி

இடம்: ஹஸன் மன்சூர் கேம்ப் பள்ளி – சிஹாத் (சவூதி அரேபியா)

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி – சிஹாத் (சவூதி அரேபியா)

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/jumua/jumua_panbukal.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/jumua/jumua_panbukal.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin