நிகழ்ச்சி: கேள்வியும் பதிலும்

தலைப்பு: உலகம் ஒரு சோதனைக் கூடம்

பதிலளிப்பவர்: மௌலவி முபாரக் மஸ்ஊத் மதனி

இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் – தம்மாம்

நாள்: 27.01.2011 வியாழன்

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mubarak/test_qa.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mubarak/test_qa.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin