தலைப்பு: கலீஃபாக்களின் வரலாறு

உரை: மௌலவி மன்சூர் மதனி

இடம்: அல்ஜாமில் கேம்ப்

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி – தம்மாம்

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mansoor/khalifas.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mansoor/khalifas.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin