தலைப்பு: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பெண்களின் ஆடைகள்

உரை: மௌலவி மன்சூர் மதனி

இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் – தம்மாம்

நாள்: 14.04.2011 வியாழன் இரவு

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி – தம்மாம்

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mansoor/dress2.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/mansoor/dress2.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin