தலைப்பு: சொர்க்கம் ஏகத்துவ-வாதிகளுக்கே

உரை: சகோ.கோவை.ஐயூப்

இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் – தம்மாம்

காலம்: 21.04.2011 வியாழன் இரவு

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி – தம்மாம்

Audio Download

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/ayoub/thawheed.mp3″ type=”audeo” width=”450″ height=”35″]


Video Download 

[zanmantou file=”http://media4us.com/dawa/ayoub/thawheed.flv” type=”video” width=”450″ height=”350″]

By admin