கட்டுரைகள்

மனிதரில் சிறந்தவர் மனைவியிடம் சிறந்தவரே!

மனிதரில் சிறந்தவர் மனைவியிடம் சிறந்தவரே!, மௌலவி அலி அக்பர் உமரி, 'இறை நம்பிக்கை கொண்டவர்களில் முழுமையான இறை நம்பிக்கை கொண்டவர் அவர்களில் நற்குணம் கொண்டவரே! உங்களில் சிறந்தவர்…

நாவின் விபரீதம்

நாவின் விபரீதம்- மௌலவி அலிஅக்பர் உமரி, அல்லாஹ் மனிதனுக்கு எத்தனையோ அருட்கொடைகளை அளித்திருக்கின்றான். அவைகளில் மிக முக்கியமானது பேசும் நாவாகும். நாவை ஒரு கூரான கத்திக்கு ஒப்பாகக்…

முஹர்ரம் மாதம்

முஹர்ரம் மாதம் இஸ்லாமிய (அரபு) வருடத்தின் முதல் மாதமான முஹர்ரம் மாதத்தின் சிறப்புகளை இஸ்லாமிய சமூகம் சரிவர முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வில்லை என்றே கருத வேண்டியுள்ளது.