குர்ஆன் விளக்கம்

2:136 இறைத்தூதர்களில் பாரபட்சம்

‘அல்லாஹ்வையும் எங்களுக்கு அருளப்பட்டதையும், இப்ராஹீம், இஸ்மாயீல், இஸ்ஹாக், யஃகூப் மற்றும் அவரது சந்ததியருக்கு அருளப்பட்டதையும், மூஸா மற்றும் ஈஸாவுக்கு வழங்கப்பட்டதையும் தம் இறைவன் புறத்திலிருந்து இறைத்தூதர்களுக்கு வழங்கப்பட்டதையும்…

2:136 சிறந்த நபி யார்?

‘அல்லாஹ்வையும் எங்களுக்கு அருளப்பட்டதையும், இப்ராஹீம், இஸ்மாயீல், இஸ்ஹாக், யஃகூப் மற்றும் அவரது சந்ததியருக்கு அருளப்பட்டதையும், மூஸா மற்றும் ஈஸாவுக்கு வழங்கப்பட்டதையும் தம் இறைவன் புறத்திலிருந்து இறைத்தூதர்களுக்கு வழங்கப்பட்டதையும்…

2:186 கேட்பது கிடைக்க வேண்டுமானால்…!

‘(நபியே) எனது அடியார்கள் என்னைப் பற்றி உம்மிடம் கேட்டால் ‘நான் அருகில் இருக்கிறேன், பிரார்த்தனை செய்பவரின் பிரார்த்தனைக்கு நான் பதிலளிக்கிறேன், அவர்கள் என்னிடமே கேட்கட்டும்! என்னையே நம்பட்டும்!…

2:186 இறைவனிடம் கையேந்துங்கள்

‘(நபியே) எனது அடியார்கள் என்னைப் பற்றி உம்மிடம் கேட்டால் ‘நான் அருகில் இருக்கிறேன், பிரார்த்தனை செய்பவரின் பிரார்த்தனைக்கு நான் பதிலளிக்கிறேன், அவர்கள் என்னிடமே கேட்கட்டும்! என்னையே நம்பட்டும்!…

2:186 கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும்

‘(நபியே) எனது அடியார்கள் என்னைப் பற்றி உம்மிடம் கேட்டால் ‘நான் அருகில் இருக்கிறேன், பிரார்த்தனை செய்பவரின் பிரார்த்தனைக்கு நான் பதிலளிக்கிறேன், அவர்கள் என்னிடமே கேட்கட்டும்! என்னையே நம்பட்டும்!…

2:190 இஸ்லாமியப் போர்கள்

‘உங்களை எதிர்த்துப் போர் புரிபவர்களுடன் நீங்களும் அல்லாஹ்வின் பாதையில் போரிடுங்கள்! ஆனால் வரம்பு மீறாதீர்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் வரம்பு மீறுபவர்களை நேசிப்பதில்லை’. (அல்குர்ஆன் 2:190) ‘அவர்களைக் காணும்…

2:178 உயிருக்கு உத்திரவாதம்

‘நம்பிக்கையாளர்களே! சுதந்திரமானவனுக்கு சுதந்திரமானவன், அடிமைக்கு அடிமை, பெண்ணுக்குப் பெண் என்ற அடிப்படையில் கொல்லப்பட்டவர்களுக்காகப் பழி தீர்ப்பது உங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. (கொலை செய்த) அவனுக்கு அவனது சகோதரனா(கிய கொலை…

2:173 தாமாகச் செத்தவற்றை எப்போது உண்ணலாம்…?

‘தாமாகச் செத்தவை, இரத்தம், பன்றியின் மாமிசம், அல்லாஹ் அல்லாதவர்களுக்காக அறுக்கப்பட்டவை ஆகியவற்றையே அவன் உங்களுக்கு ஹராமாக்கி – விலக்கி – யுள்ளான். யார் வலியச் செல்லாமலும் வரம்பு…

2:173 விருந்தாளி அவ்லியா…?

‘தாமாகச் செத்தவை, இரத்தம், பன்றியின் மாமிசம், அல்லாஹ் அல்லாதவர்களுக்காக அறுக்கப்பட்டவை ஆகியவற்றையே அவன் உங்களுக்கு ஹராமாக்கி – விலக்கி – யுள்ளான். யார் வலியச் செல்லாமலும் வரம்பு…

2:173 கர்ப்பமான ஆட்டை அறுக்கலாமா?

‘தாமாகச் செத்தவை, இரத்தம், பன்றியின் மாமிசம், அல்லாஹ் அல்லாதவர்களுக்காக அறுக்கப்பட்டவை ஆகியவற்றையே அவன் உங்களுக்கு ஹராமாக்கி – விலக்கி – யுள்ளான். யார் வலியச் செல்லாமலும் வரம்பு…