குர்ஆன் விளக்கம்

2:173 உண்டிவில் கொன்ற பிராணி…?

‘தாமாகச் செத்தவை, இரத்தம், பன்றியின் மாமிசம், அல்லாஹ் அல்லாதவர்களுக்காக அறுக்கப்பட்டவை ஆகியவற்றையே அவன் உங்களுக்கு ஹராமாக்கி – விலக்கி – யுள்ளான். யார் வலியச் செல்லாமலும் வரம்பு…

2:173 விலக்கப்பட்ட உணவுகள்

‘தாமாகச் செத்தவை, இரத்தம், பன்றியின் மாமிசம், அல்லாஹ் அல்லாதவர்களுக்காக அறுக்கப்பட்டவை ஆகியவற்றையே அவன் உங்களுக்கு ஹராமாக்கி – விலக்கி – யுள்ளான். யார் வலியச் செல்லாமலும் வரம்பு…

2:170 முன்னோர்களைப் பின்பற்றுதல்

‘அல்லாஹ் அருளியதைப் பின்பற்றுங்கள் என்று அவர்களிடம் கூறப்பட்டால் எங்கள் முன்னோர்களை எதில் கண்டோமோ அதையே நாங்கள் பின்பற்றுவோம் என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். அவர்களின் முன்னோர்கள் எதையும் சிந்திக்காதவர்களாகவும்…

2:159 சத்தியத்தை மறைக்காதீர்!

‘இவ்வேதத்தில் மக்களுக்காக நாம் தெளிவு படுத்திய பின்னர் நாம் அருளிய நேர்வழியையும் தெளிவான போதனைகளையும் யார் மறைக்கின்றார்களோ அவர்களை அல்லாஹ் சபிக்கிறான், சபிக்கக்கூடியவர்களும் சபிக்கின்றனர் (மறைத்த குற்றத்திற்காக)’.…

2:165 கண் கெட்ட பின்பு…?

‘அல்லாஹ்வையன்றி (அவனுக்கு) நிகரானவர்களைக் கற்பனை செய்பவர்களும் மனிதர்களில் உள்ளனர். அல்லாஹ்வை நேசிப்பது போல் அவர்களை நேசிக்கிறார்கள். (ஆயினும்) விசுவாசம் கொண்டவர்கள் அல்லாஹ்வை (அதை விடவும்) அதிகமாக நேசிக்கிறார்கள்.…

2:154 சுவர்க்கத்துப் பறவைகள்!

‘அல்லாஹ்வின் பாதையில் கொல்லப்பட்டவர்களை இறந்தவர்கள் என்று கூறாதீர்கள், மாறாக அவர்கள் உயிருடன் உள்ளனர், எனினும் அதனை நீங்கள் உணர மாட்டீர்கள்’. (அல்குர்ஆன் 2:154) இந்த வசனத்திற்கு நபி…

2:154 என்றும் வாழும் உயிர் தியாகிகள்!

‘அல்லாஹ்வின் பாதையில் கொல்லப்பட்டவர்களை இறந்தவர்கள் என்று கூறாதீர்கள், மாறாக அவர்கள் உயிருடன் உள்ளனர், எனினும் அதனை நீங்கள் உணர மாட்டீர்கள்’. (அல்குர்ஆன் 2:154) முஸ்லிம்களால் தவறாக புரிந்து…

2:116 கடவுளுக்கு வாரிசு தேவையா?

‘அல்லாஹ் (தனக்கு) ஒரு புதல்வனை ஏற்படுத்திக் கொண்டதாக அவர்கள் கூறுகின்றனர். (இத்தகைய பலவீனங்களை விட்டும்) அவன் தூய்மையானவன். வானங்கள் மற்றும் பூமியிலுள்ளவை அவனுக்கே உரியன. அனைத்தும் அவனுக்கு…

2:115 திசை தொழுவோர் யார்?

‘கிழக்கும் மேற்கும் அல்லாஹ்வுக்கே உரியன. எனவே நீங்கள் எப்பக்கம் திரும்பினாலும் அங்கே அல்லாஹ்வின் திருமுகம் உள்ளது. நிச்சயமாக அல்லாஹ் தாராளமுடையவன். அனைத்தையும் அறிந்தவன்.’ (அல்குர்ஆன் 2:115) இஸ்லாமிய…

2:106 மாற்றப்பட்ட அறப்போர் சட்டம்

இறைவனால் வழங்கப்பட்ட சில சட்டங்கள் இறைவனாலேயே மாற்றப்பட்டுள்ளன என்பதற்கு மேலும் சில சான்றுகளைக் காண்போம். ‘நபியே! அறப்போர் செய்ய மூமின்களை நீர் உற்சாகப்படுத்துவீராக! உங்களில் சகிப்புத் தன்மையுடைய…