குர்ஆன் விளக்கம்

1:1 சூரா அல்பாத்திஹா விளக்கவுரை

சூரா அல்பாத்திஹா இது திருக்குர்ஆனின் முதலாவது அத்தியாயமாகும். இந்த அத்தியாயத்தை விளங்கிக் கொள்ள ஏராளமான ஹதீஸ்கள் இருந்தாலும் அவற்றிலிருந்து ஒரு ஹதீஸை இங்கு காண்போம்.

78:18 மூமின்களுக்கு சிரித்த நிலையில் காட்சியளிக்கும் இறைவன்

மூமின்களுக்கு சிரித்த நிலையில் காட்சியளிக்கும் இறைவன், 'நிச்சயமாக தீர்ப்பு வழங்கும் (கியாமத்) நாள் நேரங் குறிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது. சூர் ஊதப்படும் அந்நாளில் நீங்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வருவீர்கள்'.…

78:18 மறுமையில் தலைகீழாக நடந்து வரும் காபிர்கள்

மறுமையில் தலைகீழாக நடந்து வரும் காபிர்கள், 'நிச்சயமாக தீர்ப்பு வழங்கும் (கியாமத்) நாள் நேரங் குறிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது. சூர் ஊதப்படும் அந்நாளில் நீங்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வருவீர்கள்'.…

78:18 மறுமையில் பிறந்த மேனியுடன் எழுப்பப்படுவார்கள்

மறுமையில் பிறந்த மேனியுடன் எழுப்பப்படுவார்கள், 'நிச்சயமாக தீர்ப்பு வழங்கும் (கியாமத்) நாள் நேரங் குறிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது. சூர் ஊதப்படும் அந்நாளில் நீங்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வருவீர்கள்'. (அல்குர்ஆன்…

78:17 முதலாவது சூரின் போது அனைத்தும் அழிக்கப்பட மாட்டாது

முதலாவது சூரின் போது அனைத்தும் அழிக்கப்பட மாட்டாது 'நிச்சயமாக தீர்ப்பு வழங்கும் (கியாமத்) நாள் நேரங் குறிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது. சூர் ஊதப்படும் அந்நாளில் நீங்கள் கூட்டம் கூட்டமாக…

78:5 வானம், பூமி, மலை, கடல் ஆகியவை இரண்டாவது சூரின் போது தான் அழியும்

வானம், பூமி, மலை, கடல் ஆகியவை இரண்டாவது சூரின் போது தான் அழியும் 'அவ்வாறன்று, அவர்கள் சீக்கிரமே அறிந்து கொள்வார்கள். மேலும் அதிசீக்கிரத்தில் அறிந்து கொள்வார்கள்'. (அல்குர்ஆன்…

78:5 கியாமத் நாள் எப்படி சாத்தியமாகும்?

கியாமத் நாள் எப்படி சாத்தியமாகும்? 'அவ்வாறன்று, அவர்கள் சீக்கிரமே அறிந்து கொள்வார்கள். மேலும் அதிசீக்கிரத்தில் அறிந்து கொள்வார்கள்'. (அல்குர்ஆன் 78:4-5) அவர்கள் எதைப்பற்றி வினா எழுப்புகின்றனர்? அவர்கள்…

78:5 புகை மூட்டம்,பூகம்பம்,பெருநெருப்பு இறுதிநாளின் அடையாளம்

புகை மூட்டம்,பூகம்பம்,பெருநெருப்பு இறுதிநாளின் அடையாளம் 'அவ்வாறன்று, அவர்கள் சீக்கிரமே அறிந்து கொள்வார்கள். மேலும் அதிசீக்கிரத்தில் அறிந்து கொள்வார்கள்'. (அல்குர்ஆன் 78:4-5) யுகமுடிவு நாள் நெருங்கும் போது ஏற்படக்கூடிய…

78:5 ஈஸா நபியின் வருகை ஓர் அதிசயம்

ஈஸா நபியின் வருகை ஓர் அதிசயம் 'அவ்வாறன்று, அவர்கள் சீக்கிரமே அறிந்து கொள்வார்கள். மேலும் அதிசீக்கிரத்தில் அறிந்து கொள்வார்கள்'. (அல்குர்ஆன் 78:4-5) நபி (ஸல்) அவர்கள் மறுமை…