குர்ஆன் விளக்கம்

78:5 மனிதர்களோடு பேசும் மிருகம்

மனிதர்களோடு பேசும் மிருகம் 'அவ்வாறன்று, அவர்கள் சீக்கிரமே அறிந்து கொள்வார்கள். மேலும் அதிசீக்கிரத்தில் அறிந்து கொள்வார்கள்'. (அல்குர்ஆன் 78:4-5) யுக முடிவு நாள் மிகவும் அண்மித்து விடும்…

78:5 தஜ்ஜால் யூத இனத்தைச் சார்ந்தவன்

தஜ்ஜால் யூத இனத்தைச் சார்ந்தவன் 'அவ்வாறன்று, அவர்கள் சீக்கிரமே அறிந்து கொள்வார்கள். மேலும் அதிசீக்கிரத்தில் அறிந்து கொள்வார்கள்'. (அல்குர்ஆன் 78:4-5) முஸ்லிம் சமுதாயத்தை வழி கெடுப்பவர்கள் பல…

78:5 தஜ்ஜாலின் அங்க அடையாளங்கள்

தஜ்ஜாலின் அங்க அடையாளங்கள் 'அவ்வாறன்று, அவர்கள் சீக்கிரமே அறிந்து கொள்வார்கள். மேலும் அதிசீக்கிரத்தில் அறிந்து கொள்வார்கள்'. (அல்குர்ஆன் 78:4-5) உலக முடிவு நாள் வருவதற்கு முன்னர் உலகில்…

78:5 நடந்து முடிந்து விட்ட முன்னறிவிப்புக்கள்

நடந்து முடிந்து விட்ட முன்னறிவிப்புக்கள் 'அவ்வாறன்று, அவர்கள் சீக்கிரமே அறிந்து கொள்வார்கள். மேலும் அதிசீக்கிரத்தில் அறிந்து கொள்வார்கள்'. (அல்குர்ஆன் 73:4-5) அவர்கள் தங்களுக்கிடையே சர்ச்சை செய்து கொண்டிருக்கும்…

78:4 மறுமை நாள் பற்றிய கேள்விகள்

மறுமை நாள் பற்றிய கேள்விகள், 'அவ்வாறன்று, அவர்கள் சீக்கிரமே அறிந்து கொள்வார்கள். மேலும் அதிசீக்கிரத்தில் அறிந்து கொள்வார்கள்'. (அல்குர்ஆன் 73:4-5) மறுமை நாளைப்பற்றி மக்கள் எழுப்புகின்ற வினாக்களுக்கு…

78:1 ஓர் உலகமகா செய்தி

ஓர் உலகமகா செய்தி 'அம்ம யதஸாஅலூன்' என்று துவங்கும் இந்த அத்தியாயம் 'அந் - நபா' அத்தியாயம் என்றழைக்கப் படுகின்றது. இதன் பொருள் 'மகத்தான செய்தி' என்பதாகும்.…

அல் கஹ்ஃப் (அந்தக் குகை) அத்தியாயம்

அல் கஹ்ஃப் (அந்தக் குகை) அத்தியாயம் அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால் துவங்குகிறேன். கஹ்ஃப் என்ற வார்த்தையின் பொருள் குகை. அல் கஹ்ஃப் என்றால்…

23:12 அலக் எனும் அற்புதம்

நிச்சயமாக மனிதனை களி மண்ணின் மூலத்திலிருந்து நாம் படைத்தோம். பின்னர் பாதுகாப்பான ஓரிடத்தில், அவனை விந்தாக நாம் ஆக்கினோம். பின்னர், இந்த இந்திரியத்தை அலக்காக படைத்தோம். பின்னர்…

18:28 ஏற்றத்தாழ்வுகளை எடுத்தெறிந்த இஸ்லாம்

ஏற்றத்தாழ்வுகளை எடுத்தெறிந்த இஸ்லாம்     ‘தமது இறைவனின் திருமுகத்தை நாடி காலையிலும், மாலையிலும் தமது இறைவனைப் பிரார்த்திக்கும் மக்களுடன் உம்மைக் கட்டுப்படுத்திக் கொள்வீராக! இவ்வுலக வாழ்க்கையின் கவர்ச்சியை…

18:27 எண்ணிலாக் கட்டளைகள்

எண்ணிலாக் கட்டளைகள்        ‘உமது இறைவனின் ஏட்டிலிருந்து உமக்கு அறிவிக்கப் படுவதை ஓதுவீராக! அவனது வார்த்தைகளை மாற்றுபவன் எவனுமில்லை. அவனையன்றி (வேறு) புகலிடத்தை நீர் காண மாட்டீர்’…