குர்ஆன் விளக்கம்

2:106 மாற்றப்பட்ட நோன்பின் சட்டம்

அல்குர்ஆன் 2:106 வசனத்தில் ஒரு கட்டத்தில் இறைவன் விதித்த சட்டத்தை அந்த இறைவனே பிறிதொரு கட்டத்தில் மாற்றுவான் என்று கூறப்படுவதையும் அவ்வாறு மாற்றுவது இறைத் தன்மைக்கு எந்த…

74:1 மக்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்வீராக!

74:1 மக்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்வீராக!  يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ  قُمْ فَأَنْذِرْ   وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ   وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ   وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ‘போர்வை போர்த்தியவரே! எழுவீராக!…