செய்திகள்

இஸ்லாமிய அழைப்பாளர்களுக்கான பயிற்சிப்பட்டறை

சவூதி கிழக்கு மாகாணவாசிகளுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு இஸ்லாமிய அழைப்பாளர்களுக்கான பயிற்சிப்பட்டறை இஸ்லாத்தை பிரச்சாரம் செய்வது முஸ்லிம்களாகிய நம் அனைவர் மீதும் கடமை என்பதை கருத்தில் கொண்டு,…