சொற்பொழிவு

உளத்தூய்மை (தூயஎண்ணம்)

உரையாற்றியவர் : மௌலவி அப்துல் அஸீஸ் முர்ஸி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் (ICC) தம்மாம், நாள்: 07.11.2019 வியாழக்கிழமை இரவு வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ்…

உருண்டோடும் வருடங்கள் நமது வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறதா?

உரையாற்றியவர் : மௌலவி ரஹ்மத்துல்லாஹ் ஃபிர்தௌசி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம், நாள்: 28.08.2020 வெள்ளிக்கிழமை – ஜூம் இணையவழி நிகழ்ச்சி வெளியீடு: இஸ்லாமிய…

கல்வியை யாரிடமிருந்து பெறலாம்?

கல்வியை யாரிடமிருந்து பெறலாம்? || ஷெய்க் : அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி || ICC DAMMAM -17/7/2020. தம்மாம் இஸ்லாமிய கலாச்சார மையத்தின் சார்பாக ZOOM நேரலையின்…