நோன்பு

நோன்பை முறிப்பவையும் முறிக்காதவையும்

நோன்பை முறிப்பவையும் முறிக்காதவையும், முன்னுரை: நோன்பை சில செயல்கள் முறிக்கும் சில செயல்கள் முறிக்காது. அதோடு சில செயல்களை தவிர்ந்தும் இருக்க வேண்டும். அவற்றையும் தெரிந்து கொண்டால்…

நோன்பு திறத்தல்

நோன்பு திறத்தல் முன்னுரை நோன்பு திறக்கும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்குகளை குர்ஆன், ஹதீஸ்களில் இருந்து அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. அவற்றை ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் விளங்கிக் கொள்வது…

ஸஹர் செய்தல்

ஸஹர் செய்தல், முன்னுரை, நோன்பை தொடங்கும் முகமாக பின்னிரவில், பஜ்ர் நேரம் ஆரம்பமாகும் முன்பு உணவு உட்கொள்ளப்படுவதற்கு ஸஹர் என்று பெயர். இது தொடர்பாக ஏராளமான செய்திகள்…

நோன்பிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டவர்கள்

நோன்பிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டவர்கள், முன்னுரை, ரமளானின் மாதத்தில் ஆண் பெண் அனைவரும் நோன்பு நோற்க வேண்டும் என்பது இறைவனின் கட்டளை. சூழ்நிலை காரணமாக சிலரால் நோன்பு நோற்க முடிவதில்லை.…

ரமளானின் முதல் பிறை

ரமளானின் முதல் பிறை, முன்னுரை, ரமளானின் முதல் பிறையை கணக்கிடுவதற்கு, அதற்கு முந்தைய மாதமாகிய ஷஃபான் மாதத்தின் ஆரம்ப, கடைசி நாட்களை கணக்கிடுவதிலும், ரமளானை அடுத்த ஷவ்வால்…

நோன்பின் சிறப்புகள்

நோன்பின் சிறப்புகள், முன்னுரை, ரமளான் நோன்புக்கென்று சில சிறப்புகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் நோன்பின் முழுமையான பயனை அடைவதற்காக அதன் சிறப்புகளை அறிந்து கொள்வது அவசியமாகும். ஹதீஸ்…

ரமளான் மாதத்தின் சிறப்புகள்

ரமளான் மாதத்தின் சிறப்புகள் முன்னுரை அரபி மாதங்கள் என அழைக்கப்படும் சந்திர மாதங்களில் 9 வது மாதம் ரமளான் மாதமாகும். இந்த ரமளான் மாதத்திற்கென்று சில சிறப்புகள்…