வீடியோ

இஸ்லாம் அறிமுக நிகழ்ச்சி

மாற்றுமத அன்பர்களுக்கான இஸ்லாம் அறிமுக நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி : மாற்றுமத அன்பர்களுக்கான இஸ்லாம் அறிமுக நிகழ்ச்சி நாள் : 08-07-2010 இடம் : அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும்…

Dead Sea Scrolls (BBC)

பிபிசியில் ஒளிபரப்பான Dead Sea Scrolls விவரணப்படம் வீடியோ : (Download) {wmv format – Size : 79 MB} [sl-playerss background=”transparent” width=”100%” height=”350px”…