ஹதீஸ் விளக்கம்

புஹாரி 2097 – இன்று வரை உலகம் கண்டிராத மாமனிதர்

மாமனிதர் (பாகம் – 1) அபூமுஹம்மத் நூல்: புஹாரி 2097, அத்தியாயம்: வியாபாரம், பாடம்: வாகனங்களை வாங்குதல். ஜாபிர் பின் அப்துல்லாஹ் (ரலி) கூறுகிறார்கள்:    நான்…