Month: December 2010

ஹிஜ்ரத் தரும் படிப்பினைகள் – பாகம் 2 (AV)

தலைப்பு: ஹிஜ்ரத் தரும் படிப்பினைகள் - பாகம் 2, உரை: பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா, இடம்: இஸ்லாமிய தஃவா மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், அக்ரபிய்யா, வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ்…

ஹிஜ்ரத் தரும் படிப்பினைகள் – பாகம் 1 (AV)

தலைப்பு: ஹிஜ்ரத் தரும் படிப்பினைகள் - பாகம் 1, உரை: பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா, இடம்: இஸ்லாமிய தஃவா மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், அக்ரபிய்யா, வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ்…

மறுமை (AV)

தலைப்பு: மறுமை உரை: மௌலவி ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி இடம்: அல்ஜாமில் கேம்ப் ராக்கா - சவூதி அரேபியா காலம்: 07-08-2009

ரமளான் மாதத்தின் சிறப்புகள்

ரமளான் மாதத்தின் சிறப்புகள் முன்னுரை அரபி மாதங்கள் என அழைக்கப்படும் சந்திர மாதங்களில் 9 வது மாதம் ரமளான் மாதமாகும். இந்த ரமளான் மாதத்திற்கென்று சில சிறப்புகள்…