அன்புத் தாயே!

அன்பே உருவான அம்மா…! – பாகம் – 4

  பாகம் – 4 நீங்களும் நீங்கள் பெற்றுள்ள செல்வமும் ஆகிய எல்லாமே உங்கள் தந்தைக்குரியன என்னுயிர் அம்மா! நபி (ஸல்) அவர்கள் காலத்தில் நிகழ்ந்த நெஞ்சை…