இணைவைத்தல்

Mannarai – Moulvi Mansoor Madani (V)

தலைப்பு: மண்ணறை (கப்ரு), உரை: மவ்லவி மன்சூர் மதனி, இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம், தம்மாம். வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி, (இந்த உரையில் மண்ணறை பற்றிய…