இணைவைத்தல்

2:165 கண் கெட்ட பின்பு…?

‘அல்லாஹ்வையன்றி (அவனுக்கு) நிகரானவர்களைக் கற்பனை செய்பவர்களும் மனிதர்களில் உள்ளனர். அல்லாஹ்வை நேசிப்பது போல் அவர்களை நேசிக்கிறார்கள். (ஆயினும்) விசுவாசம் கொண்டவர்கள் அல்லாஹ்வை (அதை விடவும்) அதிகமாக நேசிக்கிறார்கள்.…

Mannarai – Moulvi Mansoor Madani (V)

தலைப்பு: மண்ணறை (கப்ரு), உரை: மவ்லவி மன்சூர் மதனி, இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம், தம்மாம். வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி, (இந்த உரையில் மண்ணறை பற்றிய…