இளைஞர்

இளைஞர்களுக்கு இஸ்லாத்தின் அழைப்பு என்ன? -பாகம்-2 (AV)

தலைப்பு: இளைஞர்களுக்கு இஸ்லாத்தின் அழைப்பு என்ன?-பாகம்-2, உரை: மௌலவி முபாரக் மதனி, இடம்: இஸ்லாமிய மாநாடு - பாணகமுவ (இலங்கை), காலம்: 01.05.2008.