ஈமான்

ஈமானை புதுப்பித்துக் கொள்வோம் (V)

தலைப்பு: ஈமானை புதுப்பித்துக் கொள்வோம், உரை: மவ்லவி முபாரக் மஸ்ஊத் மதனி, நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம், நாள்: 08.11.2012 வியாழக்கிழமை, வெளியீடு: இஸ்லாமிய…