ஏகத்துவம்

திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை – சூரா அல்இக்லாஸ் -பாகம்-2 (AV)

தலைப்பு: திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை – சூரா அல்இக்லாஸ் -பாகம்-2, உரை: மௌலவி மன்சூர் மதனி, இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் – தம்மாம், காலம்: 06.01.2011 வியாழன்.