கஃபா

2:115 திசை தொழுவோர் யார்?

‘கிழக்கும் மேற்கும் அல்லாஹ்வுக்கே உரியன. எனவே நீங்கள் எப்பக்கம் திரும்பினாலும் அங்கே அல்லாஹ்வின் திருமுகம் உள்ளது. நிச்சயமாக அல்லாஹ் தாராளமுடையவன். அனைத்தையும் அறிந்தவன்.’ (அல்குர்ஆன் 2:115) இஸ்லாமிய…