குர்ஆன் ஓதுவது

நாவின் விபரீதம்

நாவின் விபரீதம்- மௌலவி அலிஅக்பர் உமரி, அல்லாஹ் மனிதனுக்கு எத்தனையோ அருட்கொடைகளை அளித்திருக்கின்றான். அவைகளில் மிக முக்கியமானது பேசும் நாவாகும். நாவை ஒரு கூரான கத்திக்கு ஒப்பாகக்…