குர்ஆன்

2:159 சத்தியத்தை மறைக்காதீர்!

‘இவ்வேதத்தில் மக்களுக்காக நாம் தெளிவு படுத்திய பின்னர் நாம் அருளிய நேர்வழியையும் தெளிவான போதனைகளையும் யார் மறைக்கின்றார்களோ அவர்களை அல்லாஹ் சபிக்கிறான், சபிக்கக்கூடியவர்களும் சபிக்கின்றனர் (மறைத்த குற்றத்திற்காக)’.…

அல்குர்ஆனும் – சுன்னாவும் முரண்படுமா? (தொடர்-1)

அல்குர்ஆனும் – சுன்னாவும் முரண்படுமா? (தொடர்-1) எஸ்.எச்.எம். இஸ்மாயில் (ஸலபி) – ஆசிரியர், உண்மை உதயம் மாதஇதழ் அல் குர்ஆன், ஸுன்னா இரண்டுமே இஸ்லாத்தின் மூலாதாரங்களாகும். இவை…

மூஸா நபிக்கு அருளப்பட்ட முதல் வஹீ

மூஸா நபிக்கு அருளப்பட்ட முதல் வஹீ, அபூ காலித் உமரி, மனித சமுதாயத்தில் தீமைகளும் அநீதியும் தலைவிரித்தாடுவதைக் கண்டு அறியாமையினால் விரக்தியுடன் சில பேர் இவ்வாறு சொல்வதை…