கொலை

2:178 உயிருக்கு உத்திரவாதம்

‘நம்பிக்கையாளர்களே! சுதந்திரமானவனுக்கு சுதந்திரமானவன், அடிமைக்கு அடிமை, பெண்ணுக்குப் பெண் என்ற அடிப்படையில் கொல்லப்பட்டவர்களுக்காகப் பழி தீர்ப்பது உங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. (கொலை செய்த) அவனுக்கு அவனது சகோதரனா(கிய கொலை…

8:30 எவ்வாறு முஸ்லிம்கள் வென்றார்கள்?

எவ்வாறு முஸ்லிம்கள் வென்றார்கள்? وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ     …

2:178 பாவம் ஓரிடம்! பழி வேறிடம்!

பாவம் ஓரிடம்! பழி வேறிடம்! يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى  ‘நம்பிக்கையாளர்களே!…