சத்தியம் செய்தல்

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சத்தியம் செய்தல் (AV)

தலைப்பு: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சத்தியம் செய்தல், உரை: மௌலவி ஃபக்ருத்தீன் இம்தாதி, இடம்: எஸ்.கே.எஸ்.கேம்ப் பள்ளி, வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி - ஜுபைல்.