நபி

மாநபி முஹம்மத் (ஸல்)

மாநபி முஹம்மத் (ஸல்) மௌலவி S.H.M. இஸ்மாயில் ஸலஃபி முஸ்லிம் உலகைத் தொடர்ந்தும் கொதிநிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என எதிரிகள் சதி வலை பிண்ணி வருகின்றனர். ஏதாவது…