நரகம்

2:170 முன்னோர்களைப் பின்பற்றுதல்

‘அல்லாஹ் அருளியதைப் பின்பற்றுங்கள் என்று அவர்களிடம் கூறப்பட்டால் எங்கள் முன்னோர்களை எதில் கண்டோமோ அதையே நாங்கள் பின்பற்றுவோம் என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். அவர்களின் முன்னோர்கள் எதையும் சிந்திக்காதவர்களாகவும்…

நாவின் விபரீதம்

நாவின் விபரீதம்- மௌலவி அலிஅக்பர் உமரி, அல்லாஹ் மனிதனுக்கு எத்தனையோ அருட்கொடைகளை அளித்திருக்கின்றான். அவைகளில் மிக முக்கியமானது பேசும் நாவாகும். நாவை ஒரு கூரான கத்திக்கு ஒப்பாகக்…