நோன்பு

நோன்பாளியை நோன்பு திறக்கச் செய்வது (கேள்வி பதில்)

பள்ளியில் நோன்பு திறப்பது சுன்னத் என்பது சரியா? என்ற கேள்விக்கு வழிமுறை என்பது இல்லை என கூறியுள்ளீர்கள். இங்கு உள்ள பள்ளிகளில் குறிப்பாக ரஹிமாவில் நோன்பு திறப்பு…

நோன்பை முறிப்பவையும் முறிக்காதவையும்

நோன்பை முறிப்பவையும் முறிக்காதவையும், முன்னுரை: நோன்பை சில செயல்கள் முறிக்கும் சில செயல்கள் முறிக்காது. அதோடு சில செயல்களை தவிர்ந்தும் இருக்க வேண்டும். அவற்றையும் தெரிந்து கொண்டால்…

ஸஹர் செய்தல்

ஸஹர் செய்தல், முன்னுரை, நோன்பை தொடங்கும் முகமாக பின்னிரவில், பஜ்ர் நேரம் ஆரம்பமாகும் முன்பு உணவு உட்கொள்ளப்படுவதற்கு ஸஹர் என்று பெயர். இது தொடர்பாக ஏராளமான செய்திகள்…

நோன்பின் சிறப்புகள்

நோன்பின் சிறப்புகள், முன்னுரை, ரமளான் நோன்புக்கென்று சில சிறப்புகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் நோன்பின் முழுமையான பயனை அடைவதற்காக அதன் சிறப்புகளை அறிந்து கொள்வது அவசியமாகும். ஹதீஸ்…