பேரீத்தம்பழம்

புஹாரி 3072 – பேரன் வாயில் போட்ட பேரீத்தம்பழம்

மாமனிதர் (பாகம் – 4) அபூமுஹம்மத் நூல்: புஹாரி 3072, அத்தியாயம்: ஜிஹாத் அபூஹுரைரா (ரலி) கூறுகிறார்:        பேரீத்தம் பழம் காய்க்கும் பருவத்தில் (ஸகாத் எனும்…