போர்

2:190 இஸ்லாமியப் போர்கள்

‘உங்களை எதிர்த்துப் போர் புரிபவர்களுடன் நீங்களும் அல்லாஹ்வின் பாதையில் போரிடுங்கள்! ஆனால் வரம்பு மீறாதீர்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் வரம்பு மீறுபவர்களை நேசிப்பதில்லை’. (அல்குர்ஆன் 2:190) ‘அவர்களைக் காணும்…

2:154 சுவர்க்கத்துப் பறவைகள்!

‘அல்லாஹ்வின் பாதையில் கொல்லப்பட்டவர்களை இறந்தவர்கள் என்று கூறாதீர்கள், மாறாக அவர்கள் உயிருடன் உள்ளனர், எனினும் அதனை நீங்கள் உணர மாட்டீர்கள்’. (அல்குர்ஆன் 2:154) இந்த வசனத்திற்கு நபி…