மன்சூர்

Mannarai – Moulvi Mansoor Madani (V)

தலைப்பு: மண்ணறை (கப்ரு), உரை: மவ்லவி மன்சூர் மதனி, இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம், தம்மாம். வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி, (இந்த உரையில் மண்ணறை பற்றிய…

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் ஆடை (AV)

தலைப்பு: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் ஆடை, உரை: மௌலவி மன்சூர் மதனி, இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் - தம்மாம், நாள்: 31.03.2011 வியாழன் இரவு, வெளியீடு: இஸ்லாமிய…