ஷியா

ஷியாக்களின் அட்டூழியங்கள் (V)

தலைப்பு: ஷியாக்களின் அட்டூழியங்கள், உரை: மவ்லவி அஸ்ஹர் ஜீலானி, நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் தம்மாம், நாள்: 15.11.2012 வியாழக்கிழமை, வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா…